Certifiering

Roses With Names är uteslutande rosor från certifierade odlingar i Kenya.

Följande fristående organisationer utför kontroll och cer- tifiering med fokus på miljö och arbetsförhållanden.FLO - www.fairtrade.se
KFC - www.kenyaflowercouncil.org
FLP - www.flower-label-program.org
Flor Verde - www.florverde.org
MPS -
www.my-mps.com
 

Fairtrade

* Certifiering Fairtrade.
Kriterierna baserar sig på FN:s deklaration om de mäns- kliga rättigheterna samt de grundläggande ILO-konven-tionerna. Kriterierna har alla en gemensam utgångspunkt, nämligen att vi genom att garantera ett skäligt pris för produkten och en långsiktig affärsrelation erbjuder en stabil grund för utveckling för odlare och anställda som annars missgynnas av villkoren för världshandeln.