top of page

NJUT MED HJÄRTAT

Merparten av våra varor kommer från länder utanför EU, vilket medför ett stort ansvar i val av leverantör. Vi tror på långsiktiga affärsrelationer med leverantörer som arbetar med respekt för Mänskliga rättigheter och Miljö. I syftet att kapa onödiga mellanhänder handlar vi huvudsakligen direkt med odlare. I de fall som vi vänder oss till leverantörer på den öppna marknaden förväntar vi oss att de ställer samma krav på sina underleverantörer och producenter som vi gör.

CERTIFIERING

Roses With Names är uteslutande rosor från certifierade odlingar i Kenya. Följande fristående organisationer utför kontroll och certifiering med fokus på miljö och hälsa. 

www.fairtrade.se

www.kenyaflowercouncil.org

www.florverde.org

www.my-mps.com

bottom of page